Šta radimo

PRERADA POLIMERA

Preduzeće StejPak se bavi preradom polimera: polietilena LDPE, polipropilen kopolimera, polietilen teraftalat-a PET-a. Takođe se bavi i sakupljanjem, transportom (sopstvenim vozilima), skladištenjem (u vlastitim prostorima) i tretmanom otpada/škarta materijala poliamida (najlona).

 

PRERADA POLIAMIDA

Kod izrade tekstilnih predmeta neminovan je tehnološki otpad pri pletenju, tkanju i najviše pri krojenju. Taj otpad mi prikupljamo, skaladištimo i tretiramo. Poliamid /najlon/ je materijal od koga se uz dodatak drugih veštačkih i prirodnih materijala pravi nit pa zatim i tkanina, koja masovno i uspešno menja prirodne tkanine. Taj materijal je zastupljen i u drugim granama industrije. Više o ovome u O materijalima.