Istorija kompanije

 Privredno društvo Stejpak d.o.o. je sledbenik SZR Bioplast, Mladenovac. Od svog osnivanja 1996 godine, glavna delatnost preduzeća je prerada polimera. Kao proizvodno društvo, preduzeće je prošlo svim fazama razvoja i time steklo kompletno iskustvo i veštinu u procesu prerade polimera. Od 2004 godine, kao preduzeće sa bogatim iskustvom u ovoj oblasti, započinje fazu prikupljanja ambalažnog otpada, i to pre svega PET boca, predformi i PE folija, koja traje do danas.

 Polovinom 2009 godine, preduzeće Stejpak u svom prostoru u Bačkom Petrovcu ugrađuje postrojenje za tretman polimera (PE, PP i sl.). Uz dobijanje odgovarajućih rešenja od Ministarstva životne sredine - Sektora za kontrolu i nadzor, preduzeće sklapa ugovore sa većinom generatora/proizvođača otpada iz ove oblasti.

 Preduzeće Stejpak je preradu polimera počelo kao i većina drugih – preradom PE i PP, ali na osnovu svojih kadrovskih i tehničkih potencijala, preduzeće svoju proizvodnju postepeno fokusira na preradu - brizganje i razduvavanje PET ambalaže, što je teži, višestruko složeniji i skuplji proces prerade.

 Tako i kao pionir u začetku reciklaže počinje uvodnim materijalima PE i PP ali se odmah po najavi da će ta oblast biti uređena i regulisana odlučuje da pokuša tretirati i složenije materijale Poliamid, Policarbonat i PET - a kasnije i neke druge.

 Upravo zbog toga preduzeće Bioplast spada u onu manju grupu preduzeća, sa velikim brojem zadovoljnih kupaca.